Ο Κατερινιώτης Παύλος Αβραμίδης στις μεγαλύτερες τηλεοπτικές σειρές

Ένας Κατερινιώτης, ο Παύλος Αβραμίδης κάνει σημαντικά τηλεοπτικά βήματα.
Έτσι μετά τη συμμετοχή του στο casting του “Σασμού” στον Αlpha, βρίσκεται φέτος στη σ

Έ ώ, ύ ί ά ά ά ή.
Έ ά ή casting ύ lpha, ί έ ά ά ί ί, .

ά ή ά WILD BEES

Wild Bees "ί ή ά έ ό έ ό, ό ό ή ά έ ί 1950. ί ά ί ύ ά ύ ό ί ά ί έ ύ ά .
έ ή ί ί ό ά ά ό, ή έ ί , ά ύ ό ή ό.
ύ ί ί , ί ή ή.
ύ, ί ό έ, ά ή ά ά.

Pavlos Avramidis from Katerini in the biggest TV series

A citizen of Katerini, Pavlos Avramidis, is making important television steps.
So, after he participates in the casting of "Sasmo" in Alpha, this year he is in the series that "writes" its third season, WILD BEES.
Wild Bees" is a Greek series about three farmer sisters who live in a small, fictional village in the Thessalian flatland in the late 1950s. The story begins with the three heroines murdering the elder's husband when he tries to rape his wife and her sisters on their wedding night.
His course so far is promising and, in a way, a passport for continuing his course, close to the biggest names of Greek television.